Żywy Różaniec


"Najskuteczniejszym antidotum przeciwko złu,
jakie zagraża ludzkiej społeczności,
jest modlitwa,szczególnie modlitwa wspólna.
A jakaż forma wspólnej modlitwy mogłaby być prostsza,
A jednocześnie skuteczniejsza niż różaniec?".
Pius XII
Po radosnym okresie wakacyjnym, wrześniowym rozpoczęciu roku szkolnego, nadszedł przepiękny miesiąc październik, w którym w sposób szczególny czcimy naszą ukochaną Matkę, Królową Różańca Świętego. To właśnie Różaniec jest modlitwą do której zachęcał Jan Paweł II. Łączy się ona z wieloma cechami, które musi przyjąć każda rodzina, każdy człowiek z osobna, pragnący się obronić przed fałszywymi wartościami pukającymi do drzwi każdych serc. Jeżeli chcemy przeciwstawić się indywidualizmowi, powierzchownej wolności i zanikowi wszelkiego autorytetu, to musimy bardzo mocno przylgnąć do prawdziwych wartości.
Temu wezwaniu odpowiedziało wiele osób z naszej parafii, stając się członkami i członkiniami grupy Żywego Różańca. Obecnie w naszej parafii istnieją 13 Róże Różańca Świętego. Opiekunem jest Ojciec Gabriel Mączyński, a główną zelatorką pani Barbara Szczeblewska. W każdą pierwszą środę miesiąca po wieczornej Mszy Św. odbywa się krótkie nabożeństwo dla członków i członkiń. Żywy Różaniec modli się w intencjach Kościoła oraz jego Najwyższego Pasterza, Ojca Świętego, a także w intencjach misyjnych i różnych potrzebach. Modlitwą obejmują troskę o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
Swoją obecnością uświetnia liczne uroczystości parafialne, biorąc w nich czynny udział czynny udział. W 1990 r. członkowie Żywego Różańca ufundowali chorągiew ku czci Matki Bożej Różańcowej, którą wykonała członkini Żywego Różańca, p. Klecha. Ofiarowany został też różaniec na procesje. Żywy Różaniec przygotowuje także na procesję Bożego Ciała ołtarz przy ulicy Jana Husa. Ołtarz ten o metalowej konstrukcji został wykonany i ofiarowany przez państwa Resnerów, którzy są także członkami Żywego Różańca. W okresie Bożego Narodzenia organizowany jest opłatek.
Skierujmy więc nasze serca ku Bogu, przez modlitwę różańcową. Pamiętajmy o naszych bliskich. Odpowiedzmy na wezwanie Ojca Świętego, abyśmy byli wiernymi dziećmi naszej Najczulszej Matki.

Opiekun: O.Filip Krzemień

Z życia wspólnoty

→ 19.04.2019 - Droga Krzyżowa ulicami Oliwy

Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii przygotowana przez członków Żywego Różańca i Chóru Kościelnego.