Historia powstania Kongregacji Cudownego Medalika

Słowa wypowiedziane w trakcie objawienia Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w kaplicy przy Rue du Bac w Paryżu:

„Czasy są trudne…Przychodź jednak do stopni tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie poprosi z ufnością i żarliwością – na wielkich i małych. Łaski spłyną szczególnie na tych, którzy o nie poproszą” (widzenie z 18 lipca 1830 r.).

„Daj wybić medalik według tego wzoru. Osoby, które będą go nosiły z ufnością otrzymają wielkie łaski” (widzenie z 27 listopada 1830 r.).

Kongregacja Maryjna Dam Dworu Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik powstała 27 listopada 2019 roku, w 189 rocznicę drugiego objawienia się Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, dzięki łasce Bożej i pragnieniu ks. Jarosława Dittmera, aby istniała grupa kobiet, która będzie swoim przykładem i działaniem w świecie rozpowszechniała wolę Matki Bożej wstawiania się za światem do swojego Syna o udzielenie potrzebnych łask. Kongregacja odpowiada na wezwanie Matki Bożej z 1830 r. w Paryżu, która wskazała, jak się modlić, aby łaski spływały na ludzkość przez Jej dłonie.

Kongregacja działa w ramach Kościoła Katolickiego w Archidiecezji Gdańskiej i na mocy zatwierdzenia przez ks. biskupa Wiesława Szlachetkę zawartego w piśmie z dnia 7 września 2021, uroczyście przekazanym przedstawicielkom kongregacji na Mszy św. w kościele MB Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie w dniu 28 listopada 2021 roku.

Kongregacja wchodzi w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Paryżu i trwa w tym nurcie.

W niedzielę 27 czerwca 2021 roku nastąpiło poświęcenie figury Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik, która stanęła na placu przed kościołem OO. Cystersów w Gdańsku Oliwie. Poświęcenia dokonał O. Proboszcz Albin Chorąży wraz z konwentem OO Cystersów po Mszy św. o godzinie 15. Dla kongregacji figura i tutejszy kościół stają się małym gdańskim „Rue du Bac”