Na zewnątrz

Ceglany kościół M.B.K.K.P. zbudowano na rzucie prostokąta, jest on „orientowany”. Od strony zachodniej budowla zamknięta jest smukłą wieżą. Początkowo miała ona wysokość 65,75 m, a po przebudowie w 1996r. wysokość wieży wynosi 73,5 m. W przyziemiu wieży znajdują się dwa wejścia.

Portale nad wejściami zakończone są czterostopniowymi łagodnymi łukami. Pomiędzy wejściami znajdowało się baptysterium, co jest charakterystyczne dla architektury neogotyckich kościołów ewangelickich przełomu XIX i XX wieku. Poniżej hełmu wieży znajdują się cztery ażurowe tarcze zegarowe z tzw. wychwytem Manharda. Jest on szczytem techniki zegarmistrzowskiej przełomu XIX i XX wieku. Obecnie zegar napędzany jest elektrycznie. Wieżę wieńczy długi smukły ośmiokątny hełm, na którego szczycie znajduje się krzyż.

Najbardziej okazała jest fasada południowa, która kiedyś była głównym wejściem do świątyni. Ozdobiona dwiema basztami, wieżyczką pośrodku, ostro zakończonymi szczytami. Blendy okienne, blendy szczytów i fryz pokrywa gładki tynk. Ściany kościoła opięte są przyporami, a jego wnętrze rozświetlają ostrołukowe okna. Pod każdym oknem znajdują się dwie blendy. Początkowo były to małe okienka, które z czasem zostały zamurowane.