Ojcowie posługujący w naszej parafii

O.Filip Mariusz Krzemień

Ojciec Filip jest proboszczem naszej Parafii.

O.Bogumił Nycz

Ojciec Bogumił urodził się 30 kwietnia 1935 r. w miejscowości Hołosko pod Lwowem.
Uczęszczał do Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1958 roku z rąk biskupa Andrzeja Wronki przyjął święcenia kapłańskie w kościele OO. Cystersów w Henrykowie.
Pierwszą placówką o. Bogumiła była parafia w Jodłowniku, gdzie przebywał do roku 1967. Od roku 1963 pełnił funkcję proboszcza tamtejszej parafii.
Od roku 1967 z krótką przerwą przebywa w Oliwie pełniąc funkcję przeora, rektora kościoła, a od roku 1988, został pierwszym proboszczem naszej parafii. Funkcję proboszcza pełnił przez 24 lata.
Oprócz pracy w parafii o. Bogumił pełni szereg funkcji w Kościele Gdańskim: jest członkiem Rady Kapłańskiej; przez szesnaście lat sprawował urząd vice-dziekana; od trzydziestu lat jest spowiednikiem w Gdańskim Seminarium Duchownym; był diecezjalnym duszpasterzem osób niewidomych i niedowidzących

O.Dominik Andrzej Chucher

O. Dominik Chucher ur. się 28.kwietnia 1966r. w Bieńkówce.
W 1996 roku wstąpił do opactwa w Szczyrzycu. Po odbytym nowicjacie rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2000 roku złozył profesję wieczystą. W 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie w Gdańsku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Od swięceń do 2009 roku katecheta i wikary w Gdańsku. W latachu 2009/10 katecheta i wikary w Henrykowie.
W lutym 2010r. mianowany Przeorem Administratorem Opactwa w Szczyrzycu. Z

01.03.2011r. wybrany Opatem Opactwa w Szczyrzycu. Funkcję Opata pełnił do czerwca 2021.

O.Kazimierz Józef Kmak

O. Kazimierz wstąpił do klasztoru w 1988 roku, na kapłana został wyświęcony 1993 roku przez biskupa J. Życińskiego w Szczyrzycu.
O. Kazimierz był magistrem nowicjatu oraz przeorem w Szczyrzycu do 2009 roku a następnie wikariuszem w Henrykowie do 2023 roku.

O. Kazimierz Józef Kmak jest wikariuszem naszej parafii, oraz kapelanem Domu Poprawczego na terenie naszej parafii, pod jego opieka jest również: Straż Honorowa NSPJ., Wspólnota Biblijna oraz jest na Drodze Neokatechumenalnej.