Historia kościoła i domu zakonnego OO. Cystersów

W 1909 roku protestanci w Oliwie zaczęli budować nowy kościół na placu przy ul. Leśnej. Dopomogła im w tym cesarzowa Eugenia, żona cesarza niemieckiego Wilhelma II.

Był to kościół wotywny (dziękczynny znak) za zwycięstwo nad cesarzem Napoleonem III i Francją w 1870 roku.

Kościół jest zbudowany w stylu neogotyckim, nazywanym również gotykiem angielskim. Budowę kościoła zakończono w 1921 roku.

Ostatni pastor dr. Vorwerek został wysiedlony w 1945 r.

Dom zakonny budowany był w latach 1937-38. Sala widowiskowa służyła jako kino religijne. Podczas wakacji w pokojach na piętrze mieszkali teolodzy ewangeliccy z Uniwersytetu w Berlinie. Tutaj znajdował się też urząd pobierający podatek kościelny.

Cystersi osiedlili się tutaj za pozwoleniem ks. Bp Karola M. Spletta i dzięki zezwoleniu władz Miasta Gdańska oraz władz duchownych Kościoła Ewangelickiego w Warszawie.