Ołtarz św. Bernarda

Ołtarz św. Bernarda wykonany jest w stylu neogotyckim i znajduje się na szczytowej ścianie nawy północnej.

W formie bardzo prosty, niemalże pozbawiony ozdób – jedynymi ozdobami są liczne sterczynki wieńczące ołtarz. W centralnej miejscu znajduje się obraz modlącego się świętego. Przed modlącym się Bernardem na pierwszym planie leżą na ziemi pastorał i księga. Pastorał symbolizuje władzę, autorytet, doktrynę. W ikonografii położony na ziemi podobnie jak mitra symbolizuje władzę opacką.

W głębi obrazu widnieje klasztor w Clairvaux.

Autorem obrazu jest Zdzisław Kałędkiewicz.