Wspomnienia ojców

O.Albin Jarosław Chorąży

O Albin urodził się 18 listopada 1967r. w Wejherowie syn Jana Chorążego i Janiny z.d. Młyńskiej

Nowicjat w Szczyrzycu rozpoczął 08 grudnia 2003 roku.
Pierwsze śluby zakonne złożył 26 grudnia 2004 roku. Śluby wieczyste złożył 27 maja 2008 roku.
Święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 2009 roku, z rąk Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
Od 2009 roku był katechetą w Oliwskich szkołach: Szkole Podstawowej im. Jana Parandowskiego, V Liceum Ogólnokształcącym w Oliwie oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Wikariuszem parafii M.B. Królowej Korony Polskiej od 2010 roku. Administratorem parafii został w roku 2012, a proboszczem parafii cystersów w Oliwie w latach 2013-2023..

Duszpasterzem osób niewidomych i niedowidzących Archidiecezji Gdańskiej był od 2012 roku.
Był także opiekunem strony internetowej parafii oraz działających przy parafii Caritas Parafialnej, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Kościelnej Służby Mężczyzn - Semper Fidelis, Czasu dla Rodzin, Ruchu Czystych Serc oraz opiekunem duchowym Apostolatu Margaretka.

Piastował urząd wicedziekana dekanatu Oliwa od 2014 do 2020 roku.
Przeorem klasztoru oliwskiego był od 2018 roku.

Ojciec Albin zmarł 7 września 2023 roku w godzinach wieczornych

O.Zbigniew Ryszard Giełczyński

Ojciec Zbigniew urodził się 19 lutego 1935 roku w Zakopanem.
W roku 1945 wraz z rodzicami i rodzeństwem Zamieszkał w Oliwie przy ulicy Słonecznej. Tutaj ukończył szkołę podstawową i gimnazjum.
Jako ministrant związany z naszym kościołem dalszą naukę podjął w Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu Opactwa Szczyrzyckiego, a po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych podjął studia filozoficzno-teologiczne.
Święcenia kapłańskie wraz z o. Bogumiłem otrzymał w roku 1958 w Henrykowie z rąk biskupa Andrzeja Wronki.
Po otrzymaniu święceń kontynuował studia na wydziale psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie pełnił obowiązki proboszcza w Jodłowniku. Jako katecheta pracował w Oliwie i Henrykowie. Trzynaście lat spędził w Szczyrzycu pełniąc funkcje podprzeora, magistra nowicjuszy, kleryków i braci. Był również prowizorem i ekonomem.
Po latach pracy w Szczyrzycu o. Zbigniew powraca do Oliwy pełni funkcję katechety w szkole podstawowej i w V LO. Przez trzy lata pełni funkcję przeora tutejszego klasztoru. Również do ubiegłego roku pełnił funkcję magistra kleryków, czyli był osobą odpowiedzialną za formację studiujących w Gdańsku kleryków z naszego opactwa. Przez szereg lat pełnił funkcję spowiednika sióstr elżbietanek. O. Zbigniew większość swego kapłańskiego życia poświęcił na pracę z młodzieżą.

O. Zbigniew zmarł 15.03.2011 r. w 53 roku kapłaństwa.

O.Hieronim Gustaw Sołtys

14 września, w uroczystość Podwyższenia Krzyża, pożegnaliśmy Ojca Hieronima. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna.

O.Hieronim urodził się w styczniu 1936 roku w miejscowości Chorzewa obecnie w województwie świętokrzyskim. Siostra o. Hieronima wspomina, że gdy ich rodzice brali ślub w kościele jędrzejowskim, przed ołtarzem bł. Wincentego Kadłubka obiecali, że jeden z synów będzie księdzem.
Trzeba wiedzieć, iż w tamtym czasie ów kościół należał do diecezji kieleckiej, a proboszczem był ks. Stanisław Marchewka, który starał się o powrót cystersów do Jędrzejowa - pierwszego opactwa cystersów w Polsce.
Obietnica złożona przez mamę w dniu ślubu została spełniona. Jeden z synów ukończył najpierw gimnazjum, a później liceum OO. Cystersów w Szczyrzycu, a następnie rozpoczął nowicjat w zakonie cystersów w Jędrzejowie. Młody człowiek przyjął imię Hieronim i tak po przez studia filozoficzno - teologiczne finalizowała się jego droga ku kapłaństwu.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich w roku 1959 o. Hieronim podjął pracę duszpasterską - jak wspomniał o. Opat w kazaniu podczas Mszy św. pogrzebowej nie obca była mu żadna nasza placówka. Po raz pierwszy do Oliwy przyjechał w roku 1964. Jego uczennice z tamtego okresu wspominają, że był to ksiądz bardzo otwarty na modlitwę i darzący szczególną sympatią zajęcia sportowe.
O. Hieronim katechizował młodzież uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Wita Stwosza (w tej szkole pracował aż do emerytury).
Poza Oliwą na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku o. Hieronim przebywał na placówkach w Henrykowie i Jodłowniku, następnie wrócił na krótki czas do Oliwy, aby w 1989 roku objąć stanowisko proboszcza w Szczyrzycu. Po utworzeniu parafii w Oliwie i wprowadzeniu katechezy do szkół o. Hieronim powrócił do Oliwy i objął stanowisko katechety w Zespole Szkól Zawodowych przy ul. Wita Stwosza.
Nie będzie przesady w tym jeśli napiszę, że uczniom i gronu pedagogicznemu tej szkoły oddał całe swoje serce, będąc już na emeryturze żywo interesował się tym, co dzieje się w szkole. Podczas Mszy św. organizowanych dla szkoły zawsze miał czas na pogawędkę z uczniami. Co robią, jakiego zawodu się uczą, jakie są ich postępy w szkole? Miałem okazję uczestniczyć w kilku takich Mszach św. i posłuchać tych rozmów. Uczniowie, w większości przygotowujący się do zawodu kucharza, opowiadali o tym, jakie dania potrafią zrobić, w jaki sposób, a o. Hieronim pytał czy te swoje zdolności wykorzystują w domu czy pomagają rodzicom. Niby nic, a jednak w jego towarzystwie czuli się potrzebni i wielcy. Pamiętam jak po Mszy św. na zakończnie roku szkolnego jeden z uczniów, który służył do Mszy św. po takiej rozmowie powiedział do niego - „ proszę księdza, ksiądz to jest Gość
O prócz katechezy przez wiele lat od roku 1991 pełnił funkcję wikarego i opiekuna ministrantów. Jednym z wychowanków o. Hieronima jest o. Atanazy.Ministranci pod opieką o. Hieronima spędzali czas nie tylko na przygotowaniu liturgicznym, ale również na zajęciach sportowych i wyjazdach chociażby do Bukowiny Tatrzańskiej w roku 1998.
Jak wspominali nasi ojcowie o. Opat Eugeniusz i o. proboszcz Bogumił o. Hieronim był człowiekiem modlitwy, a w szczególny sposób żywił nabożeństwo do Matki Bożej. Różaniec był jego ulubioną modlitwą. My młodzi zakonnicy niejednokrotnie spotykaliśmy go w różnych porach dnia spacerującego po ogrodzie i odmawiającego różaniec. Drugą ulubioną jego modlitwą był Apel Jasnogórski.Jak wspominają ojcowie, odkąd dzięki przekazowi telewizji Trwam, była możliwość uczestniczenia w Apelu na Jasnej Górze o. Hieronim aktywnie uczestniczył, nie tylko oglądając, ale głośno się modląc i śpiewając. Przeszedł przez życie z różańcem w ręku wypełniając obietnicę, którą złożyła Jego mama w dniu swojego ślubu, służąc Bogu i ludziom.

O. Hieronim zmarł 11 września w Akademii Medycznej w Gdańsku o godzinie 21.40, w godzinie Apelu Jasnogórskiego prawie o tej samej godzinie, co Ojciec św. Jan Paweł II. Jak wspomina o. Atanazy, który do końca był przy nim - przed śmiercią na jego twarzy pojawił się uśmiech. Z radością poszedł w ramiona Ojca

O.Benedykt Stefan Zima

O. Benedykt urodził się 21.01.1940 w Straszęncinie w diecezji Tarnowskiej.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej a następnie Liceum Ogólnokształcącego, po odbyciu służby wojskowej wstąpił do klasztoru w Opactwie Szczyrzyckim.
W roku 1974, po ukończeniu Studiów Filozoficzno Teologicznych otrzymał Święcenia Kapłańskie.Przez cały czas zaangażowany był w duszpasterstwie parafialnym pełnił funkcję wikariusza i katechety w Szczyrzycu, Henrykowie, Jodłowniku i Oliwie.
Był gorliwym katechetą do chwili uzyskania wieku emerytalnego. Odznaczał się umiłowaniem Matki Bożej , modlitwy Różańcowej, był gorliwym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Był pisarzem i poetą , pozostawił kilkanaście tomików poezji, rozważań różańcowych, Drogi Krzyżowej itp.

Zmarł 6 kwietnia 2010r. w godzinie Miłosierdzia Bożego zaopatrzony Sakramentami świętymi.