Ojcowie kończący studia w Oliwie

O.Eugeniusz Marek Włodarczyk

Ojciec Eugeniusz ukończył studia w 1989 roku

Aktualnie posługuje w Willow Springs

Ojciec Eugeniusz jest emerytowanym Opatem Opactwa Szczyrzyckiego.

O.Jan Muc

Ojciec Jan ukończył studia w 1990 roku

Aktualnie posługuje w Willow Springs

Ojciec Jan jest przorem i proboszczem w Willow Springs

O.Kazimierz Józef Kmak

Ojciec Kazimierz ukończył studia w 1993 roku

Aktualnie posługuje w Oliwie

O.Krzysztof Morajko

Ojciec Krzysztof ukończył studia w 1993 roku

Aktualnie posługuje w Henrykowie

O.Bernard Adam Grenz

Ojciec Bernard ukończył studia w 1994 roku

Aktualnie posługuje w Henrykowie

O.Michał Blicharski

Ojciec Michał ukończył studia w 1996 roku

Aktualnie posługuje w Willow Springs

O.Alojzy Piotr Pucia

Ojciec Alojzy ukończył studia w 1999 roku

Aktualnie posługuje w 

O.Dominik Andrzej Chucher

Ojciec Dominik ukończył studia w 2003 roku

Aktualnie posługuje w Oliwie

O. Dominik Chucher ur. się 28.kwietnia 1966r. w Bieńkówce.
W 1996 roku wstąpił do opactwa w Szczyrzycu. Po odbytym nowicjacie rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2000 roku złozył profesję wieczystą. W 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie w Gdańsku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Od swięceń do 2009 roku katecheta i wikary w Gdańsku. W latachu 2009/10 katecheta i wikary w Henrykowie.
W lutym 2010r. mianowany Przeorem Administratorem Opactwa w Szczyrzycu. 01.03.2011 wybrany Opatem Opactwa w Szczyrzycu. Funkcję Opata pełnił doczerwca 2021.

O.Filip Mariusz Krzemień

Ojciec Filip ukończył studia w 2004 roku

Aktualnie posługuje w Oliwie

Ojciec Filip jest proboszczem parafii cysterskiej w Oliwie.

O.Konrad Krzysztof Ciechanowski

Ojciec Konrad ukończył studia w 2006 roku

Aktualnie posługuje w Jodłowniku

Pochodzi z Ruszkowa (kujawsko pomorskie), studiuje w Rzymie na Pontificia Universita Lateranense.
Przyjął święcenia kapłańskie w dniu 22 grudnia 2007 w naszym kościele parafialnym.

O.Ignacy Piotr Rogusz

Ojciec Ignacy ukończył studia w 2006 roku

Aktualnie posługuje w Jodłowniku

Pochodzi z Gdańska Oliwy, ukończył studiuia w Rzymie na Pontificio Ateneo S. Anselmo.
Przyjął święcenia kapłańskie w dniu 22 grudnia 2007 w naszym kościele parafialnym.
O. Ignacy jest proboszczem w Jodłowniku.