Wielka Nowenna

27 listopada 2021 roku rozpoczęła się dziewięcioletnia Wielka Nowenna przez dwusetleciem objawień Matki Bożej w Paryżu. W naszej wspólnocie zainaugurował ją ks. biskup Wiesław Szlachetka po Mszy św. w dniu 28 listopada 2021. Kilka dni później, 22 grudnia Ojciec Święty Franciszek przesłał błogosławieństwo dla kongregacji na czas trwania Wielkiej Nowenny.

Maryja Niepokalana objawiając Cudowny Medalik 27 listopada 1830 r. św Katarzynie Labouré obiecała za jego przyczyną wiele łask tym, którzy go noszą, szczególnie w trudnych czasach. Dlatego pragniemy każdego 27 dnia miesiąca, począwszy od 27 listopada 2021 roku aż do roku 2030 gromadzić się przed kościołem przy figurze NMP Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik, aby modlić się w intencji:

  • Kościoła Świętego i papieża,
  • o pokój na świecie i w naszej ojczyźnie,
  • za Gdańsk, miasto wolności i solidarności,
  • o ducha chrześcijańskich wartości w życiu społecznym i poszanowanie tradycji chrześcijańskiej w przestrzeni publicznej
  • oraz we wszystkich naszych osobistych intencjach.

Św. Katarzyna Labouré podkreślała, że gorącym pragnieniem Niepokalanie Poczętej jest to, aby była czczona jako wstawiająca się za ludzkością u Syna, ponieważ tak bardzo modli się za ten świat.

Do włączenia się w nowennę zaproszeni są wszyscy. Przyjdź i módl się u stóp Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik każdego 27 dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej.