Chór Kościelny

Chór został założony 17 października 1945 r. i liczył 41 osób. Uroczystość poświęcenia sali prób Chóru w dniu 25 lipca 1946 r. zaszczycili swoją obecnością: Administrator Diecezji Gdańskiej ks. dr Andrzej Wronka oraz Opat zakonu OO. Cystersów O. Benedykt Biros. Pod koniec 1946 r. Chór otrzymał statut chórów kościelnych opracowany przez ks. Infułata Andrzeja Wronkę. W wyniku zgłoszenia akcesu o przystąpienie Chóru do Diecezjalnego Związku Chórów Kościelnych i przyjęcia go przez Kurię Biskupią- w marcu Chór 1947 r. został zarejestrowany, otrzymując nazwę "Chór św. Bernarda"
Pierwszym dyrygentem był profesor Wacław Mieleszyński, prowadząc Chór do początku 1947 r. czyli do czasu rezygnacji z zajmowanej przez siebie funkcji. Natomiast pierwszym prezesem Chóru był p. Józef Banasiuk, ale tylko do lutego 1947 r. ponieważ stan jego zdrowia nie pozwalał mu na kontynuowanie obowiązków prezesa. Od początku istnienia Chóru do roku 1954 opiekunem Chóru był O. Eugeniusz Komasa-pierwszy przeor Oliwy.
W całym dotychczasowym okresie działalności prowadzeniem Chóru zajmowało się sześciu dyrygentów. Najdłużej, bo aż 33 lata dyrygentem był wielce zasłużony dla rozwoju Chóru ś.p. Bernard Cywiński. Przez okres 15 lat Chór prowadził O. Benedykt Dorawa, sprawując zarazem funkcję organisty. Przez kilka lat z Chórem współpracował akompaniator- p. Jerzy Witkowski. Aktualnie- od 1 lutego 1995 r. dyrygentem Chóru jest p. Andrzej Macierzyński, funkcję prezesa od 2 maja 19995 r. sprawuje p.Edmund Kasperkowiak. Opiekę nad Chórem sprawowali OO. Cystersi. Njadłużej, przez okres 19 lat, funkcję tę pełnił O. Bogumił Nycz, obecny proboszcz naszej parafii. Aktualnie opiekunem jest O. Albin.
Jak już wspomniano podstawową działalnością Chóru jest obsługa liturgiczna Mszy św. oraz wszystkich uroczystości religijnych w swojej parafii. Swoje umiejętności Chór rozwija śpiewając również poza terenem macierzystej parafii, a mianowicie w składzie Zjednoczonych Chórów naszej Archidiecezji występuje podczas poszczególnych uroczystości diecezjalnych, zapraszany jest i bierze udział w Mszach św. radiowych "dla tych, co na morzu" w kościele p.w. św. Elżbiety w Gdańsku.
Wkrótce po rozpoczęciu swojej działalności, bo już w czerwcu 1946 r. wystąpił we Mszy św. w kościele parafialnym w Kartuzach i dał koncert pieśni maryjnych. Kontynuując swoją działalność poza własną parafią występował w kościele parafialnym w Wejherowie, także w Osowej, w Chwaszczynie, w Sopocie, w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce, w Stoczku Warmińskim, w Kościołach na Przymorzu i Żabiance, a 1 lipca 2001 w kościele parafialnym w Chmielnie.
Chór występował także podczas uroczystości ślubnych swoich członków oraz członków rodzin chórzystów. W okresie swojej działalności Chór św. Bernarda obchodził dwa Jubileusze: 22 listopada 1970 r. z okazji 25-lecia i 22 listopada 1995 r. z okazji 50- lecia swego istnienia. Chór wystąpił wówczas z uroczystą oprawą Mszy św. Odbyły się koncerty pieśni kościelnych, a także okolicznościowe spotkania towarzyskie.
Aktualnie zespół chóralny liczy 30 osób- 21 głosów żeńskich i 9 męskich. Próby Chóru odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki o 18.00 Z troski o kontynuowanie tego pięknego dzieła służenia Bogu swoim śpiewem i ubogacania wszelkiego rodzaju uroczystości religijnych, wypływa serdeczna prośba o zgłaszanie się do udziału w pracach Chóru chętnych, w pierwszej kolejności młodszych wiekiem parafian.

Z życia wspólnoty

→ 19.04.2019 - Droga Krzyżowa ulicami Oliwy

Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii przygotowana przez członków Żywego Różańca i Chóru Kościelnego.

→ 13.12.2012 - Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. dla pacjentów, wolontariuszy i pracowników gdańskiego hospicjum

Nasz chór parafialny pod dyrekcją pana organisty Jacka Bratke wziął udział w uroczystej Mszy św. dla pacjentów, wolontariuszy i pracowników Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku-Wrzeszczu. Mszy św. przewodniczył ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Galeria zdjęć